Szeretettel várjuk a gyermekeket már 2,5 éves kortól!

- angol-magyar kétnyelvű nevelés
- életkor szerint osztott csoportok
- iskola előkészítő csoport a legnagyobbaknak
- képességfejlesztő sakk (Polgár Judit: Sakkpalota program)
Minden gyerek egyéniség, más és más, csakúgy, mint mi, felnőttek.
 
Óvodánk tizenkilenc éve működik sikeresen azért, mert minden egyes gyerek személyiségét figyelembe vesszük.  Érzelmileg gazdag mindennapokkal várjuk őket: a szeretetteljes családias légkört a szülőkkel együttműködve alakítjuk ki.  A pedagógiában megjelenő modern képességfejlesztő módszereket a magasan képzett szakembereink beépítik a mindennapokba. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a gyermekekben rejlő tehetség kibontakoztatására és az angol nyelv korai elsajátítására.
 
Célunk, hogy óvodásaink minél több élménnyel és tapasztalattal gazdagodjanak, és így a világ dolgaira nyitott, együttműködő, derűs és felkészült iskolásokká váljanak.

replika ora