Több mint 25 éves

angol-magyar

kétnyelvű óvoda

 

Polgár Judit Sakkjátszótér

kiemelt referencia

óvodája

 

Angol-magyar kétnyelvű

nevelés 2-7 éves kor

között

 

Élményközpontú

ismeretátadás

 

Jövőre/digitális világra való

felkészítés

 

Komplex képességfejlesztés

 

Hitvallásunk

Minden gyermek egyéniség, más és más – csakúgy, mint mi, felnőttek. A gyermek saját fejlődési ütemének megfelelő differenciált fejlesztése, a tisztelet és az elfogadás jelentik számunkra azt a szilárd alapot, amelyre az elmúlt 25 évben építettünk.  

Célunk, hogy intézményünkben olyan biztonságot nyújtó, családias légkört alakítsunk ki, amelyben ésszerű szabályok mellett szabadon formálódhat a gyermek személyisége, kibontakozhat tehetsége és kreativitása, fejlődhet problémamegoldó képessége, önállósága és az óvodáskor végére az itt szerzett élmények és tapasztalatok birtokában a világ dolgaira nyitott, együttműködő, derűs és felkészült kisiskolássá érjen.

Vezetői hitvallás

Gyermekkoromban nagy hatással volt rám példaképem, kedvenc óvónénim személye, akinek jelleme, a gyermekek iránti odaadása magával ragadott. Már ekkor megfogalmazódott bennem, hogy követem őt ezen a gyönyörű pályán.

A pályaválasztáskor éreztem, hogy a gyermekek személyiségfejlődése szempontjából legmeghatározóbb és egyben legvarázslatosabb időszak, a kisgyermekkor áll hozzám a legközelebb és így érett meg bennem a gondolat, hogy ilyen irányban folytassam tanulmányaimat. Fontosnak tarom, hogy ebben az érzékeny, a külvilág ingereire különösen fogékony időszakban milyen hatások érik a gyermekeket. Hiszek a szabad játék és az örömteli együttlét személyiségformáló erejében. Egyúttal meggyőzősédem, hogy változatos képességfejlesztő módszerekkel támogatni tudjuk a gyermekek spontán fejlődését és tehetségük kibontakoztatását.

Német nemzetiségi óvodapedagógus diplomám megszerzése után egy budapesti német nemzetiségi óvodában, majd később kiscsoportos óvodai gyermekfoglalkozásokon kamatoztattam a korai nyelvátadásról szerzett ismereteimet, és úgy tapasztaltam, hogy óvodás korban az idegen nyelv elsajátításának megkezdése stabil alapot jelent és magabiztosságot ad a gyermekeknek a további nyelvhasználat során.

1998-ban fogalmazódott meg bennem a gondolat, – érzékelve a magasabb gyermekszületésszám következtében kialakult óvodai férőhely hiányt – hogy egy kétnyelvű óvodát indítsunk a kerületben, melyben alacsony csoportlétszám mellett, készségfejlesztő módszerek alkalmazásával, kétnyelvű környezetben foglalkozzunk a gyermekekkel. A Brumi Óvoda vezetése azóta szenvedélyemmé vált. Büszke vagyok a gyermekekért rajongó, felkészült angol és magyar nyelvű óvodapedagógus kollégáimra, akik egyéniségükkel és szaktudásukkal garantálják az óvodánkban folyó magas színvonalú pedagógiai munkát és a Brumi Ovi családias, barátságos légkörét. Kollégáimat is a folyamatos tanulásra motiválom, tanfolyamokon, képzéseken csiszolják, fejlesztik szakmai tudásukat.

Célom, hogy óvodánkban az angol kétnyelvű nevelés mellett változatos készségfejlesztő módszerekkel foglalkozzunk a gyermekekkel, mint pl. a Sakkjátszótér Komplex Készségfejlesztő Programmal és a Mozgáskotta Módszerrel.

Bízom benne, hogy gyermekszeretetünk és szakmai felkészültségünk a jövőben is elnyeri a szülők és az óvodánkba újonnan érkező gyermekek bizalmát. Remélem, hogy épp oly szívesen és szeretetteljesen gondolnak majd vissza ránk és az együtt töltött évekre, mit ahogyan azt a már eddig kirepült óvodásaink és szüleik is teszik.

Szeretettel várok a Brumi Óvodában minden kedves érdeklődőt!

Mészáros Ibolya

25

éves működés

5:1

gyerek-nevelő arány

1000

nm kert

6

korosztályos csoport

12

délutáni foglalkozás

Csoportjaink

 

Csoportjainkban a szabad játék mellett minden nap szerepet kap a mese, éneklés, verselés, mondókázás, mozgásos játékok, manuális tevékenységek és a különböző fejlesztő játékokkal történő tevékenykedés. Minden csoportunk angol-magyar kétnyelvű. A gyerekek folyamatosan hallják és használják az angol nyelvet. Célunk, hogy az itt megszerzett szókinccsel óvodáskoruk végére aktívan kommunikáljanak.

Brumi csoport

2,5-3 évesek

Maci csoport

3-4 évesek

Málna csoport

3-4 évesek

Dörmögő csoport

4-5 évesek

Méhecske csoport

5-6 évesek

Zümi csoport

6-7 évesek

Elsők között…

1995 áprilisában német nyelvű gyermekfoglalkoztatóként indult el az óvoda elődje, ahol két tanítási nyelvű programot valósítottuk meg.

1998-ban, a 16. kerületben elsőként kaptunk meg az óvodai minősítést, azóta magánóvodai formában, folyamatosan működünk. Szolgáltatásaink köre idővel egyre bővült, összhangban a pedagógia és a társtudományok ismeretanyagának bővülésével, gyakorlati tapasztalatainkkal, illetve a változó igényekkel.

2011 óta angol – magyar kéttannyelvű óvodaként működünk – Pest magánóvodái között úttörőként alkalmazva a két tanítási nyelvű programot a mindennapi gyakorlatban.

A Brumi Óvoda 2017 májusában, elsőként kapta meg Polgár Judittól a „Sakkjátszótér program kiemelt referencia óvodája” címet. Ezt a megtiszteltetést azzal érdemeltük ki, hogy 2014 márciusa óta aktív részesei lehettünk a program megszületésének. Csoportjainkban teszteltük és tapasztalatainkkal, ötleteinkkel gazdagítottuk a programot.

Kapcsolat

Adatkezelés

Elérhetőségeink

1165 BUDAPEST, EMMA U. 18.

Elérhetőségeink

1165 BUDAPEST, EMMA U. 18.